Berichten

Havelte, maart 2017

Met de Offroad Boyz was het tijd om naar Havelte, maart 2017 te gaan. Er is ’n 100ha militair terrein wat een hoop volk trekt Tijd om eens te kijken.

Spaarnwoude 2016

Met de Offroad Boyz gingen we weer langs Spaarnwoude 2016. Een klein terrein waar je grote mensen 4×4 kan rijden. Weer een leuk dagje spelen in de modder.

Offroad Boyz in Budel 2016

Met de Offroad Boyz gingen we weer langs Budel 4×4. Een groot evenement in NL. Dus hier de beelden van Budel 2016 op vrijdag, zaterdag en zondag.

Met de 4×4 de bossen in

In het bosMet Bas, Bart en Ard ging ik op zoek naar leuke paden voor onze terreinrij club. Al jaren gaan we naar de ardennen om daar 1x per jaar over onverharde wegen een soort puzzeltocht te houden. Met oude kaarten navigeren we door gebieden waar je nog loopgraven ziet van de 1e wereldoorlog of rijden we langs het huis waar Jean d’Arc is geboren. Wij gingen alvast op zoek naar leuke paden waar we niet weggestuurd worden als we daar met 5 à  6 auto’s rijden.

Lees meer

4×4 terrein Sclayn is weer open!

Goed nieuws voor mensen die graag in de buurt van Nederland terreinrijden. Het offroad terrein van Sclayn in Noord Belgie is weer open! Eerder werd het gesloten met de volgende boodschap:

Het terrein in Sclayn is per oktober 2006 gesloten. Volgens de site van Sclayn zal het terrein ook in 2007 niet heropenen. Door diverse vernielingen, onbetaalde rekeningen en andere misstanden was de beheerder het al zat en blijkbaar is er recent een groep gaan rijden op het achterste deel (achter de camping) en daar dan op de buurman zijn veld terecht gekomen, daar de clown uitgehangen en dien mens de politie opgebeld, alle toelatingen en vergunningen geschorst. Er worden dus geen 4×4’s meer toe te laten op het terrein! Lees meer

Greenlanen, natte voetjes halen

Er is een website te vinden waar je een overzicht hebt van natte plekken hebt om leuk terrein te rijden. Doorwaadplaatsen of plekken waar je een aantal km door een rivierbedding kan rijden. Best interessant 🙂 Check het hier.

Range Rover vs Panda 4×4

In “the fifth gear” neemt een Range Rover (S3) het op tegen een Fiat Panda 4×4 Cross. Een oneerlijke wedstrijd zou je denken, maar het kleine gele 4×4 autootje weert zich kranig en blijkt heel capabel in het terrein. Nieuwsgierig wie wie verslaat? Check het onderstaande fragment;

Hier het filmpje:
[wedstrijdje op youtube]

Sclayn, het einde

Op terreinrijden.nl is een stukje gepost over het terrein Sclayn in België;

Het terrein in Sclayn is per oktober 2006 gesloten. Volgens de site van Sclayn zal het terrein ook in 2007 niet heropenen. Door diverse vernielingen, onbetaalde rekeningen en andere misstanden was de beheerder het al aardig zat en blijkbaar is er recent een groep gaan rijden op het achterste deel (achter de camping) en daar dan op de buurman zijn veld terecht gekomen, daar de clown uitgehangen en die mensen de politie opgebeld, alle toelatingen en vergunningen geschorst. Er worden dus geen 4×4’s meer toe te laten op het terrein! Lees er meer over op www.leonard.be/page2.htm en op forum.belgium4x4.be/showthread.php?t=25379.

Erg zonde, want Sclayn was altijd een prachtige plek om te overnachten en rond te spelen met je auto, mits je je aan de weinige regels hield. Misschien kloppen de bovenstaande linkjes niet, maar je kan ook hier kijken; www.lroc.be/phpbb2/viewtopic.php?t=17045 Maar je moet er wel even voor registreren.

De prikkerspagina over Sclayn.

De groene code

Mensen die terreinrijden komen nog wel eens op plekken waar je twijfelt of je mag rijden… Daarvoor is een code opgesteld als een soort etiquette. Om hem voor mezelf te bewaren post ik hem hier even;

De Groene Code is verdeeld in de volgende onderdelen

Samenvatting

Groene Code op afgesloten terreinen
Groene Code op onverharde wegen
Consequenties van de Groene Code

Algemeen

Een van de voordelen van het bezit van een 4×4-voertuig is dat men de mogelijkheid heeft om op plekken te komen, die voor andere mensen moeilijk te bereiken zijn. Als men dit ook in de toekomst wil blijven doen, zal men zich dienen te realiseren dat dit uitsluitend haalbaar is indien men zich bewust is van het feit dat er zo voorzichtig mogelijk moet worden omgegaan met natuur en millieu. Dit kunnen wij (mede) bereiken door ons als 4×4-rijders STRAK aan een aantal regels te houden en anderen, die deze regels niet respecteren, of aan wie deze regels nog niet bekend zijn, hierop te attenderen. Gezien het feit dat in de voorgaande jaren de beschikbaarheid van 4×4-terreinen, of mogelijkheden tot het beoefenen van de 4×4-sport alleen maar zijn afgenomen, kan alleen een STRAKKE naleving van de regels van de GROENE CODE hierin verandering brengen !!!

Wat velen zich niet realiseren is dat het 4×4 rijden een recht is, waar we erg zuinig op moeten zijn. Als wij onze 4×4-activiteiten niet bewust onderbouwen, ondergraven wij daarmee de 4×4-mogelijkheden voor de toekomst. De FNTC heeft zich onder andere tot doel gesteld het imago van de 4×4-sport te verbeteren en door het promoten van de GROENE CODE wil men gemeentes en provincies ervan overtuigen, dat het intrekken en weigeren van vergunningen met betrekking tot plaatsen waar de 4×4-sport kan worden beoefend, vaak niet terecht zijn geweest. Ook streeft men ernaar om (permanente) toestemming te verkrijgen voor nieuwe terreinen, waarbij het gebruik door de FNTC zal worden gecoà¶rdineerd.

Groene Code op afgesloten terrein

Volg altijd de aanwijzingen van de organisatie op
Rijd rustig en beheerst
Volg de aangegeven route
Ben je genoodzaakt een omleiding te volgen, vermijd de begroeide gedeelten
Veroorzaak geen onnodig lawaai
Laat geen rommel achter
Veroorzaak geen hinder voor andere bezoekers
Zorg voor een olie- en vetvrije terreinwagen
Zorg bij reparaties te velde voor een vloeistofdichte ondergrond
Zorg bij het verlaten van het terrein dat de verlichting en nummerplaat voldoen aan de wettelijke verkeerseisen
Zorg er voor dat uw banden geen overlast bezorgen aan het overige wegverkeer

Groene Code op onverharde wegen

Ga alleen daar rijden waar dit is toegestaan. Maak uitsluitend gebruik van bestaande routes. Belangrijk is je vooraf te oriënteren (via landkaarten en/of informatie) op routes waar het (4×4) rijden toegestaan en mogelijk is. Wijk niet af van bestaande routes en ga beslist geen eigen routes creëren door van de bestaande routes af te gaan. Uw sporen zullen namelijk weer door anderen worden gevolgd, waardoor onnodige schade aan de natuur zal worden toegebracht.

Respecteer natuur en milieu. Wees extra voorzichtig en schenk extra aandacht aan wild met jongen. Voorkom schade aan jonge aanwas (bomen en planten). Let op brandgevaar. Laat geen vuil of afval achter in de natuur. Zorg dat uw auto vrij is van olie- en vetresten. Zorg bij reparaties te velde voor een vloeistofdichte ondergrond.

Respecteer de rechten van derden. Open geen hekken e.d. die kennelijk tot doel hebben om passanten te weren.
Respecteer de verkeersregels, verkeersborden, verkeerstekens en andere weggebruikers. Juist door het niet opvolgen van de basis verkeersregels ontstaan vaak irritaties van andere weggebruikers.

Geef geen aanleiding tot overlast aan: fietsers, wandelaars, ruiters, boeren en bewoners van de streek waar u doorheen rijdt. Geef, waar nodig, deze mensen extra ruimte of verminder uw snelheid. Pas uw snelheid aan, voorkom onnodige stofwolken of opspattend water en/of modder. Veroorzaak geen hinder (o.a. geluidshinder) voor anderen. Een vriendelijke groet tijdens het passeren doet veel goed.

Consequenties van de Groene Code

Mede gezien het bovenstaande is het belangrijk dat alle beoefenaars van de 4×4-sport zich achter de regels van de Groene Code stellen en dat zij deze regels ook zullen uitdragen aan anderen.

Clubs die aangesloten zijn bij de FNTC dienen er op toe te zien dat de regels met betrekking tot de Groene Code strikt worden nageleefd. Ook dienen deze clubs zich bewust te zijn van het feit dat zij als organisatoren geen evenementen kunnen organiseren die in zijn geheel of in onderdelen indruisen tegen de regels van de Groene Code.

Clubs dienen maatregelen te nemen tegen leden die de regels van de Groene Code niet naleven tijdens een evenement waaraan wordt deelgenomen.

Het verdient aanbeveling om alle deelnemers vooraf te informeren dat het betreffende evenement zal worden verreden volgens de regels van de Groene Code en dat bij incorrect gedrag sancties het gevolg kunnen zijn.

Het moet duidelijk zijn dat de aard van de sanctie dient af te hangen van het feit of het incorrect gedrag een gevolg is van bewust of onbewust gedrag.

 

Overgenomen van de FNTC website en de prikkerswebsite.